Kultura i Obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Jasmina Husanovic (Ur.), Tuzla: Belim, 2006.

Version PDF

With contributions by Damir Arsenijević | Jasmina Husanović | Dina Duraković | Šejla Šehabović | Tanja Miletić-Oručević | Adisa Bašić-Čečo | Aida Kalender | Svetlana Đurkovic | Bojan Arula | Edina Husanović